K-POP

ข่าวบันเทิงไอดอลเกาหลี วงบอยแบนด์และวงเกิร์ลกรุ๊ป

วัน: 19 กุมภาพันธ์ 2021

Astro อาสโทร

ASTRO อาสโทร วงบอยแบนด์สัญชาติเกาหลีใต้ สังกัด Fantagio ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 6 คน ได้แก่ จินจิน เอ็มเจ อึนอู มุนบิน ร็อคกี้ และซานฮา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 Fantagio